Репин И.. Христос в Гефсиманском саду. Конец 1880-х